Spring naar inhoud
logo

OpenStad.org Demosite - Agenderingstool

Privacyverklaring

1 oktober 2021

Via deze site worden persoonsgegevens verwerkt. Het stadsdeel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Disclaimer

Wij spannen ons in voor de inhoud van deze website en doen er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt u contact met ons opnemen via stemvanxxxxxxx@amsterdam.nl.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met stemvanxxxxxx@amsterdam.nl.

Omgang met persoonsgegevens

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over u geven zoals naam en e-mailadres. U wordt hiermee identificeerbaar. Bij het indienen van een voorstel via deze site, worden uw gegevens verzameld en bewaard. De regels over opslag en gebruik van persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gebruik van persoonsgegevens

Om te kunnen reageren op een reeds geüpload voorstel of zelf een voorstel te kunnen uploaden, moet u zich eerst registreren. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Naam
  • Postcode
  • Emailadres
  • IP-adres

Na registratie bewaren wij deze gegevens, zodat u niet elke keer als u een argument of voorstel wilt plaatsen, een wachtwoord hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het geval uw voorstel tijdens de campagneperiode het hoogste aantal stemmen heeft behaald. In het laatste geval zult u via het door u opgegeven emailadres worden uitgenodigd uw voorstel te komen toelichten tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie van het stadsdeel.

Bij het stemmen op een voorstel registreren wij uw postcode om te zien hoeveel draagvlak een plan heeft in de buurt.

Het IP adres wordt tijdelijk opgeslagen om te zorgen dat het stemmen veilig verloopt en om bij eventuele onregelmatigheden te kunnen ingrijpen.

Publicatie

De volgende persoonsgegevens worden op de site gepubliceerd bij gebruik van de website:

  • Voorstel uploaden: Als u een voorstel voor uw buurt uploadt wordt de door u opgegeven naam bij het voorstel gepubliceerd. Dit heeft als doel dat uw buurtgenoten uw voorstel gemakkelijk kunnen vinden en hun stem erop uit kunnen brengen.
  • Argument plaatsen bij voorstel: Als u een argument voor of tegen plaatst bij een voorstel, gebeurt dit onder de door u opgegeven naam.

U kiest zelf welke gegevens u registreert. Het is mogelijk dat u te achterhalen bent, als u ervoor kiest een voorstel of argument te plaatsen. U bepaalt zelf onder welke naam u zich registreert op de site. De opgegeven naam wordt kenbaar gemaakt bij het voorstel of het argument dat u plaatst.

Doelen

We verwerken de persoonsgegevens met als doel burgers invloed te geven op de agenda van de stadsdeelcommissie van het stadsdeel door plannen te uloaden voor de buurt. Het voorstel met de meeste positieve stemmen wordt automatisch geagendeerd op de vergadering van de stadsdeelcommissie.

Wettelijke grondslag

Het gebruik van de genoemde soorten persoonsgegevens is noodzakelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak.

Beveiliging

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en zo goed mogelijk beveiligd. Daarvoor wordt een scala aan maatregelen ingezet, zoals maximale beperking van toegang, technische beveiligingsmaatregelen, externe tests op veiligheid, et cetera.

Verstrekking aan derden

De gemeente verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uitzonderingen:

  • Als u daar zelf uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
  • Voor statistisch onderzoek (gegevens worden geanonimiseerd).
  • Als de gegevens vereist zijn op grond van de wet of vanuit een samenwerkingsverband met partners van de gemeente.


Verzoek tot inzage, correctie en verzet

Als u meer wilt weten over de verwerking van uw gegevens of het opheffen van uw registratie, stel uw vraag dan via stemvanxxxxxx@amsterdam.nl. Je hebt het recht om te allen tijde je persoonlijke gegevens te verwijderen.

Vernietiging

Als de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen ze zo snel mogelijk worden vernietigd. De organisatie kan besluiten één maal per jaar een scan van de website met daarop de persoonsgegevens te maken en deze te bewaren voor historische doeleinden (cultureel erfgoed).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel